Financiële verantwoording

De financiële afrekening wordt jaarlijks door het bestuur gecontroleerd en door ondertekening van alle bestuursleden vastgesteld.

Cijfers 2012

Eigen vermogen 2012 € 1.247.495,17
Baten en lasten 2012 € 0,00
Rente baten 2012 € 3.123,95

Financiele ondersteuning

Gezinnen met ernstig/ongeneeslijk ziek gezinslid en Anbi-instellingen met dezelfde doelstelling € 22.035,14
Zorginstellingen t.b.v. ernstig/ongeneeslijk zieke patient en overige stichtingen/instellingen € 5.982,00
Contributies € 51,58