Onze uitgeoefende activiteiten

De stichting geeft:

  • Financiële ondersteuning aan diverse ANBI-instellingen die zicht bezig houden met onderzoeken naar behandelingsmethoden voor ernstig zieke casu quo ongeneeslijk zieke mensen
  • Financiële ondersteuning aan gezinnen met een ernstig casu quo ongeneeslijk ziek gezinslid
  • Financiële ondersteuning aan ANBI-instellingen met eenzelfde doelstelling als onze stichting.