Ons beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden vervullen hun functie vrijwillig en zien af van onkostenvergoedingen en vacatiegelden.