Ons beleidsplan

Het beleid van het bestuur is er op gericht dat het vermogen, dat middels een schenking is verkregen, een rendement van ca. 5% oplevert per jaar.
Het jaarlijks behaalde rendement is het maximale bedrag dat ter beschikking is ten behoeve van de aanvragen tot financiële ondersteuning door gezinnen, medisch onderzoekers en ANBI-instellingen met dezelfde doelstelling als PBG Foundation.