Informatie

De PBG Foundation is opgericht om financiele ondersteuning te bieden aan personen en gezinnen die getroffen zijn door een ongeneeslijke hersenziekte.

De ondersteuning die aangevraagd kan worden is zeer breed te interpreteren. Niet alleen de personen die lijden aan deze ziekte kunnen om financiële hulp vragen, ook de omgeving die direct betrokken is bij deze ziekte kan aanspraak maken op financiële tegemoetkoming. Tevens wil de stichting onderzoek naar behandelmethoden en het ontstaan c.q. tegengaan van hersenziektes stimuleren door onderzoekers of instellingen financieel bij te staan.

Ook andere ANBI- instellingen die werkzaam zijn op dit gebied kunnen op verzoek en na goedkeuring daarvan financiële tegemoetkoming van de Stichting verwachten.